Bu kursda talabalar Visual Studio 2013 integrallashgan muhiti haqida bilimlarga ega bo'lishlari mumkin.