Ushbu kursda talabalar informatika va axborort texnologiyalari haqida ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin