Ushbu kursda milliy g'oya fanining predmeti maqsadi va vazifalari, milliy g'oyaning tarixiy ildizlari, mafkuraviy jarayonlarning bugungi kundagi globallashuvi, mafkuraviy tahdidlar, mafkuraviy faoliyat o'rganiladi